Dầu dưỡng thực vật tự nhiên

Hương thơm tự nhiên, lắp ráp an toàn, dễ mang theo, sự phát triển của dưỡng chất rắn thực vật