Ngày 4/18 ~ 4/21 Hội chợ quà tặng Gifti Office Đài Bắc / Đài Bắc đồng thời trưng bày nước hoa tinh khiết thực vật

吳頡克 張貼

 2019 4/18 ~ 4/21 Gifti office Taipei / Taipei Gift Show cũng trưng bày nước hoa tinh khiết / Eau de Toilette. 

Có ba loại nước hoa với tinh dầu thực vật.
-Kyoto Eau de Toilette / Tinh chất thảo dược
Bách thảo Kyoto Eau De Toilette

-Tinh chất thảo mộc / Darcy Eau de Toilette tuyệt đẹp
Darcy Botanical Eau de Toilette tuyệt đẹp

-Victoria Eau de Toilette / Tinh chất thảo dược
Victoria Botanical Eau de Toilette
68b7adbcb392e858af53a4ec7d893498.jpg
e66cbde38fded4ff17dbc265de386be8.jpg

 

 


分享這篇貼文← 較舊的貼文 較新的貼文 →


0 則留言

發表留言